رشد مراکز اقامت غیررسمی مهمترین علت کاهش سفر به مشهد است

به گزارش مجله خزرکوه، رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد مقدس گفت: رشد مراکز اقامت غیررسمی کاهش میزان سفر افراد به مشهد را به دنبال دارد.

رشد مراکز اقامت غیررسمی مهمترین علت کاهش سفر به مشهد است

به گزارش خبرنگاران از مشهد مقدس، تعداد زیادی زائر هر ساله به قصد زیارت بارگاه منور رضوی به شهر مشهد وارد می شوند که بخش بزرگی از اقتصاد استان و هدفگذاری های این منطقه را به خود اختصاص داده اند؛ بسیاری از زیرساخت های استان خراسان رضوی برای ساماندهی به همین موضوع در نظر گرفته شده و دیده می شود که سرمایه گذاری های کلانی در این بخش در استان خراسان رضوی به وجود آمده است.

یکی از بخش های بسیار مهم برای ارائه خدمات به زائران حرم امام مهربانی ها در شهر مشهد مربوط به موضوع اقامت بوده و هم اکنون تعداد زیادی واحد با میزان سرمایه گذاری متفاوت در این بخش در حال فعالیت هستند؛ اما در خصوص آنها مطالبی وجود دارد که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.

در این زمینه خبرنگار مالی خبرنگاران خراسان رضوی گفت وگویی با مهدی آجیلیان رئیس اتحادیه هتل آپارتمانداران مشهد مقدس داشته است که مشروح آن را در زیر می خوانید:

مهمترین موضوعات ذکر شده در گفت وگوی خبرنگاران خراسان رضوی با رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد به توضیح زیر است:

متوسط اشغال هتل آپارتمان ها در شهر شهد از ابتدای امسال بین 60 تا 65 درصد بوده که نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است.

رشد مراکز اقامت غیررسمی کاهش میزان سفر افراد به مشهد را به دنبال دارد.

هم اکنون حدود 400 واحد به صورت دائم و موقت در شهر مشهد در حال فعالیت هستند و این تعداد قابلیت اسکان 50 هزار تخت در شب را دارند.

بین 150 تا 200 واحد جدید هتل آپارتمان در شهر مشهد در حال ساخت هستند.

مشهد ارزانترین مقصد مسافرت در کشور است.

هتل آپارتمان ها رتبه نخست را در شاخص رضایتمندی مسافران به خود اختصاص داده اند.

مصوبه جدید شورای شهر مشهد در حوزه عوارض شهرداری به هتل آپارتمان های غیرمنطقی است.

نبود تعامل دولت و بخش خصوصی گردشگری خراسان رضوی را به بیراهه می برد.

مشروح گفت وگوی خبرنگاران با رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران مشهد به توضیح زیر است:

خبرنگاران: در امسال متوسط میزان اشغال هتل آپارتمان ها در شهر مشهد چند درصد بوده است؟

آجیلیان: میزان اشغال هتل آپارتمان ها در شهر مشهد از ابتدای امسال تا به امروز بین 60 تا 65 درصد بوده که نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته ایم و این موضوع به مسائلی که در حوزه مالی وجود دارد برمی شود، به نظر می رسد شرایط نامناسب مالی در رفتن به سفر در میزان اشغال واحدهای اقامتی تأثیر گذاشته است.

وقتی از موضوعات مالی و هزینه سفر در سبد خانوار صحبت به میان می آید مولفه های مختلفی را به خود درگیر می نماید شاید کاهش ماندگاری افرادی که وارد شهر می شوند در این موضوع اثرگذار باشد در آنالیز های صورت گرفته به این نتیجه رسیده ایم که شاید 70 درصد سبد هزینه های مسافران به سوغات اختصاص پیدا می نماید و برای متعادل کردن هزینه ها افراد مدت زمان ماندگاری را در شهر کاهش می دهند تا صرفه جویی انجام شود.

همچنین موضوع اسکان در واحدهای غیر رسمی نیز در کاهش میزان اشغال واحدهای هتل آپارتمان موثر بوده است در امسال افزایش تعداد مکان های اقامتی غیر رسمی را نسبت به سال گذشته مشاهده نموده ایمکه بعضا به جهت اینکه هیچ برنامه معینی برای مدیریت فرهنگ سفر برای زائر در مشهد وجود ندارد دیده شده مسافران به واحدهای غیررسمی جذب شده و مسائلی را برای واحدهای رسمی به وجود می آورند.

نبود سیاستگذاری معین و برنامه جامع برای راهنمایی مسافر و تبیین فرهنگ سفر و استفاده از زیرساخت های ایجاد شده برای استقرار زائران یکی از موضوعاتی است که باید به آن اهتمام ویژه داشت و امید می رود با برنامه هایی که در استانداری تبیین شده و طرح جامع زیارت که اخیرا به تصویب کمیسیون برنامه ریزی استان رسیده این موضوعات به طور کامل ساماندهی شوند زیرا اگر رویه استقرار زائران در سکونتگاه های غیررسمی ادامه داشته باشد تبعات بسیار بدی را در موضوع زیارت به همراه می آورد ، زیرا در این واحدها خدمات به صورت نامطلوب ارائه می شود و قطعا نارضایتی افراد را به دنبال دارد.

خبرنگاران: هم اکنون چند واحد هتل آپارتمان فعال در شهر مشهد وجود دارد؟

آجیلیان: هم اکنون حدود 400 واحد به صورت دائم و موقت در شهر مشهد در حال فعالیت هستند و این تعداد قابلیت اسکان 50 هزار تخت در شب را دارند و طبق آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حدود 150 تا 200 واحد هتل آپارتمان در شهر مشهد در حال ساخت هستند.

خبرنگاران: با توجه به شرایطی که در حال حاضر وجود دارد آیا سرمایه گذاری در واحدهای اقامتی توجیه مالی دارد؟

آجیلیان: تا زمانی که موضوع جذب مسافر در واحدهای غیررسمی وجود داشته باشد و بی سامانی که در شهر مشهد در این حوزه دیده می شود رفع نشود چشم انداز مناسبی را برای سرمایه گذاری نمی توان در نظر داشت مگر اینکه سیستم جامعی با مدیریت کلان حاکمیتی مناسبی ورود پیدا نموده و در این مقوله چاره اندیشی کند.

واحدهای اقامتی که هم اکنون در حال فعالیت هستند نیز با مسائلی روبه رو بوده و به علت وجود این شرایط نابه سامان متضرر شده اند و این شرایط نشان می دهد اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند سرمایه گذاری جدید نیز در این حوزه با مشکل روبرو شده و توجیه مالی مناسب را ندارد و بعضا مسائلی را در سرمایه گذاری در مقوله گردشگری در کل استان به وجود می آورد.

خبرنگاران: تعاملات شما با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به چه صورت است آیا این موضوع در شرایط مطلوبی واقع شده است؟

آجیلیان: این سازمان در واقع متولی بحث صنعت گردشگری است و این موضوع صندلی قانونی دارد؛ اما در این مورد باید شاهد مدیریت واحد برای بحث گردشگری باشیم که در عمل در شهر مشهد چنین مدیریتی وجود ندارد و ما هم به عنوان بخش خصوصی و تشکل های زیرمجموعه صنعت گردشگری این توقع را از سازمان میراث فرهنگی داریم که به صندلی واقعی خود برشود و احتیاجمند همکاری سایر ارگا نهای حاکمیتی و تصمیم گیرنده هستیم.

خبرنگاران: برای ساماندهی تورهای ورودی به شهر مشهد تعاملاتی با دفاتر مسافرتی و دیگر اجزای همکار در این بخش داشته اید؟

آجیلیان: نبود مدیریت واحد سبب شده نتوانیم تعامل خوبی بین واحدهای اقامتی و آژانس های مسافرتی ایجاد کنیم همچنین نبود فرهنگ سفر گروهی و کاروانی در سطح کشور هم در بعد سفرهای داخلی و هم سفرهای خارجی این تعامل را تضعیف نموده و وجود مراکز غیررسمی هم در سطح کشور و مسائلی که آنها برای واحدهای اقامتی ایجاد نموده اند این ارتباط را تضعیف نموده و احتیاجمند این است که سازمان های حاکمیتی این ارتباط را با حل مسائل ایجاد نمایند.

علاوه بر اینها یکی از مسائلی که در سطح کلان می تواند اثرگذار باشد ترغیب زائران به مسافرت های گروهی است و اگر این فرهنگ سازی و سیاستگذاری اتفاق بیفتد؛ با مدیریت آژانس های مسافرتی در مبادی سفر این تعامل بین دفاتر و واحدهای اقامتی بیشتر می شود.

خبرنگاران: برای تقویت ورود مسافر به مشهد چه مشوق هایی را در نظر گرفته اید؟

آجیلیان: اگر آنالیز انجام شود مشاهده می شود که مشهد جزو ارزانترین مقاصد سفر در ایران و شاید در جهان است به ویژه در بعد اقامت این مسئله بیشتر نمود پیدا می نماید؛ اگر نرخ های واحدهای اقامتی مستقر در شهر مشهد در تمام طول سال مورد آنالیز قرار بگیرد دیده می شود این نرخ ها از بسیاری از نقاط کشور پایین تر هستند.

در واقع این نرخنامه براساس موقعیت مکانی نسبت به حرم مطهر رضوی و میزان خدماتی که در آنها ارائه می شود بسیار متفاوت است و بازه بسیار بزرگی دارد به عنوان مثال در مشهد 15 هتل آپارتمان 2 ستاره و یک هتل آپارتمان 3 ستاره وجود دارد و این واحدها با سایر هتل آپارتمان ها که 1 ستاره هستند تفاوت قیمتی بالایی دارند.

خبرنگاران: تفاوت عمده ای که بین هتل آپارتمان و هتل وجود دارد در چیست؟

آجیلیان: فضای خصوصی ارائه خدمات در هتل آپارتمان ها به صورت آپارتمانی بوده و در هتل ها بر اساس ضوابط ویژه ای که سازمان میراث فرهنگی برایشان تهیه نموده به صورت اتاقی است این تفاوت سبب به وجود آمدن صنف دیگری به نام هتل آپارتمانداران در مشهد شده است.

خبرنگاران: به نظر شما آیا همگن کردن سه صنف هتل آپارتمان داران، هتلداران و مهمان پذیران که هم اکنون در مشهد فعالیت دارند تا چه به نفع صنعت گردشگری در شهر مشهد است؟

آجیلیان: قطعا با این نظر موافق هستیم در واقع باید یک تشکل صنفی به عنوان واحدهای اقامتی در شهر مشهد به وجود بیاید که تمام مراکز اقامتی زیر پوشش آن فعالیت داشته باشند و این موضوع سبب بهبود تعاملات بخش دولتی با بخش خصوصی نیز می شود و این مقوله جز مطالبات این بخش است البته گفتنی است هم اکنون تعامل مناسبی میان اتحادیه هتل آپارتمانداران مشهد و هتلداران و مهمانپذیران وجود دارد و تا جایی که امکان داشته همکاری های لازم بین این سه بخش مناسب بوده است.

اتحادیه های صنفی زیرمجموعه سازمان صنعت, معدن و تجارت و اتاق اصناف فعالیت دارند و به همین علت تعاملات با این دو بخش به تبعیت از قانون نظام صنفی بوده و به تبع آن و بر اساس قانون های گفته شده ارتباط با سازمان های بازرسی و سایر سازمان های نظارتی و اجرایی نزدیک و تنگاتنگ بوده و بازرسی ها به صورت مشترک با اتاق اصناف و نهادهای حاکمیتی به انجام می رسد.

خبرنگاران: تخلفات در هتل آپارتمان های شهر مشهد به چه میزان بوده و مهمترین تخلفات صورت گرفته چه مواردی است؟

آجیلیان: براساس پژوهشی که در سطح شهر مشهد به انجام رسیده هتل آپارتمان ها رتبه نخست را در شاحص رضایتمندی مسافران به خود اختصاص داده اند و این موضوع سبب افتخار این صنف شده و هم اکنون مشاهده می شود که تخلفات در این مجموعه ها به حداقل میزان خود رسیده است.

عمده گزارشات و تخلفاتی که به اتحادیه ارجاع شده اند مربوط به واحدهای اقامتی غیررسمی هستند که خود را به عنوان هتل آپارتمان معرفی می نمایند و این ذهنیت را ایجاد می نمایند که واحد یادشده قانونی فعالیت می نماید، با اینکه هتل آپارتمان ها مجوز، تابلو و پروانه مخشصی دارند به بیان ساده تر می توان گفت 90 درصد اعتراضات زائر و مسافر در حوزه مراکز اقامتی مربوط به واحدهای غیرمجاز است.

با این حال بعضی از تخلفات صورت گرفته در هتل آپارتمان ها در حوزه بهداشتی بوده هر ساله اتحادیه هتل آپارتمانداران مشهد به واحدهای زیر پوشش خود تأکید دارد که سطح خدمات خود را به لحاظ امنیتی، حفاظتی و بهداشتی بالاببرند و این موضوعات توسط بازرسان اتحادیه مورد آنالیز قرار می گیرد و بسیاری از آنها نیز در این امور پیروز بوده اند آن تعداد بسیار کمی هم که تخلف صورت می گیرد در بحث بهداشتی است که با توجه به پیگیری هایی که انجام می شوند این موضوع تا حداقل ممکن تقلیل پیدا نموده است.

خبرنگاران: به نظر شما به چه صورت می توان زیرساخت های گردشگری را در شهر مشهد تقویت کرد، توصیه شما به مسئولان در این زمینه چیست؟

آجیلیان: تصویب طرح جامع زیارت در واقع یکی از خبرهای مسرت بخش برای بخش خصوصی بوده زیرا نبود یک برنامه سیاستگذاری معین در هر مجموعه ای ما را به یک هدف معین رهنمون نمی شود و ما در شهر مشهد احتیاجمند این طرح ها و سیاست گذاری های کلان هستیم سالیان سال است که طرح جامع گردشگری استان در دست انجام است ولی هنوز به انجام نرسیده، امید می رود بتوان بر اساس همین طرح زیارت که هم اکنون به تصویب رسیده و به تبع آن برنامه های عملیاتی زیادی تعریف شده بتوان به یک نقطه مطلوب به یاری بخش خصوصی و دولت دست پیدا کرد.

خبرنگاران: آیا موضوع دیگری از دیدگاه شما وجود دارد که احتیاج به ذکر آن ببینید؟

آجیلیان: در واقع بخش خصوصی توقعاتی از بخش دولتی دارد و ما شاهد این هستیم که بعضی از این توقعات برآورده نمی شود هم اکنون شاهد درخواست وجوه ناحق و جدیدی از سمت ارگان های دولتی هستیم که با توجه به درصد اشغال کمی که هر ساله واحدهای صنفی با آن روبرو هستند و کاهش درآمد اعضای صنف در نحوه برخورد سازمان های نظارتی و حاکمیتی همکاری در این مورد دیده نمی شود.

به بیان دیگر بعضی اوقات ارگان های حاکمیتی مطالبات پرداختی را برای واحدها در نظر می گیرند که پرداخت آنها از عهده واحد صنفی خارج است اخیرا بر اساس یکی از مصوبات شورای شهر عوارضی برای واحدهای اقامتی در نظر گرفته شده که بدون مطالعه و آنالیز و مشورت با تشکل ها بوده و پرداخت آن برای واحدهای صنفی هتل آپارتمان قابل اجرا نیست.

این موضوع هزینه های زیادی را برای واحدهای زیرمجموعه اصناف مربوطه ایجاد نموده و از آنجایی که یکی از وظایفی که اتحادیه ها بر عهده دارند مدیریت و کوشش برای کاهش هزینه اصناف زیرمجموعه است به این علت که اگر هزینه افراد افزایش پیدا کند در خدمات تأثیرات نامناسبی را می گذارد پی گیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی بدون توجه به شرایط واحدهای رسمی در سطح شهر مشهد قانون مالیات بر ارزش افزوده را که به عنوان قانون آزمایشی است به مرحله اجرا درآورده و این موضوع به نحوی اجرا می شود که بسیاری از زیرمجموعه ها را معترض نموده است.

اخیرا شرکت آب و فاضلاب هزینه جدیدی را برای واحدهای اقامتی تعریف نموده که آن هم مسائل زیادی را برای واحدها ایجاد نموده است لذا برای ساماندهی به امور مربوط به این هزینه ها احتیاجمند هماهنگی بیشتر تشکل های خصوصی و سازما ن های دولتی هستیم به علت اینکه اهداف کلان استان و کشور برای این تعریف شده که همگی از اقتصاد زائر بهره مند شویم اگر نبود توجه و اطلاع از موضوعات مربوط به اصناف درگیر و نبود تعامل و ارتباط میان سازمان های بخش خصوصی و دولتی وجود داشته باشد این اهداف به بیراهه می رود.

منبع: تسنیم
انتشار: 30 خرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: khazarkooh.ir شناسه مطلب: 534

به "رشد مراکز اقامت غیررسمی مهمترین علت کاهش سفر به مشهد است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد مراکز اقامت غیررسمی مهمترین علت کاهش سفر به مشهد است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید