پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دارد

به گزارش مجله خزرکوه، خبرگزاری مهر/ براساس اخبار واصله، پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دارد.

پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دارد

محسن فینی زاده، مدیر مرکز پژوهشی بتا در گزارشی به ذائقه سنجی کاربران شبکه های اجتماعی به سفر و گردشگری پرداخت. در این گزارش آمد: تعداد پست سالیانه تولید شده در موضوع سفر و گردشگری به صورت عمومی در اینستاگرام فارسی به حدود هفت میلیون و هشتصد هزار پست می رسد که این تعداد بیش از دویست میلیون لایک و حدود نود میلیون کامنت دریافت می کند و در مجموعه در حدود هفت میلیارد بار دیده می شود.

همچنین در بستر توئیتر از طریق کاربران ایرانی حدوداً در یک سال دو میلیون توییت و ریتوییت در موضوع گردشگری و سفر منتشر می شود که در حدود یازده میلیون لایک میگیرد.

انواع سفر

براساس مقاله پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دارد باید بدانید که این نوع نمودار بیانگر درصد انواع مختلف سفرهایی است که کاربران در پست های مرتبط با گردشگری راجع به آنها صحبت کرده اند و در بستر اینستاگرام از طریق کاربران ایرانی منتشر شده است.

همانطور که معین است اغلب سفرها که شصت و هفت درصد آن را تشکیل می دهد از نوع طبیعت گردی است. پس از آن پست های با نوع سفر شهری با هفده درصد بیشترین انتشار را داشته اند. سفرهای بومگردی نیز با هشت درصد از محتوا در جایگاه سوم قرار دارند. در نهایت سفرهای مهاجرتی و زیارتی به ترتیب با شش و هشت درصد از محتوا، آخرین سفرهایی هستند که کاربران آنها را در صفحات خود بازتاب داده اند.

انواع سفرهای داخلی براساس حجم انتشار

این نمودار، بیان کننده نسبت انواع مختلف سفرهای داخلی در پست های مرتبط با سفر داخلی در میان کاربران ایرانی اینستاگرام است که براساس تعداد اندازه انتشار پست ها (نه تعداد لایک آنها) مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نمودار، سفرهای داخلی به پنج دسته طبیعت گردی، سیاحتی، روستا و بوم گردی، نامعین و زیارتی تقسیم شده اند.

منظور از طبیعت گردی، سفرهایی هستند که در آن گردشگران برای دیدار از منطقه ها طبیعی بکر سفر می کنند و به تماشای جاذبه های طبیعی مانند جنگل، کوه، جانوران و … می پردازند. همانگونه در نمودار معین است، سفرهای طبیعت گردی بیشترین سهم پست های منتشر شده که برابر هفتاد و دو درصد است را به خود اختصاص داده اند.

پس از طبیعت گردی، پست ها مرتبط با سفر سیاحتی بیشترین انتشار را در میان کاربران اینستاگرام داشته اند. مقصود از سفرهای سیاحتی، سفرهایی هستند که به مقصد منطقه ها شهری مانند مراکز استان ها انجام شده اند و در آن گردشگران به بازدید از جاذبه های شهری مانند آثار تاریخی، بازارها و … پرداخته اند. براساس این نمودار، محتوای یازده درصد پست های اینستاگرم مرتبط با سفرهای داخلی، درباره سفرهای سیاحتی هستند.

سفرهایی که تحت عنوان روستا و بوم گردی ذکر شده اند، سفرهایی هستند که به مقصد روستاها و منطقه ها طبیعی که جمعیت کمی دارند انجام می شوند و در آن گردشگران ضمن بازدید از روستا، با رسوم اهالی منطقه و فعالیت هایشان آشنا می شوند. همانطور که معین است این نوع سفرها با اختصاص یازده درصد پست های اینستاگرام مرتبط با سفرهای داخلی به خود، رتبه سوم در میان پست های سفرهای داخلی اینستاگرام از لحاظ حجم انتشار را دارند.

در نهایت کمترین محتوای منتشر شده در سفرهای داخلی، محتوای زیارتی است که فقط دو درصد از پست ها را شامل می شود. مقصود از سفرهای زیارتی نیز سفرهایی هستند که به مقصد مکانهای مذهبی و مقدس مانند حرم امام رضا (علیه السلام) و حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) و به قصد زیارت انجام شده اند.

سفرهای داخلی که تحت عنوان نامعین نامگذاری شده اند، پست هایی هستند که معین شده مقصد سفر در داخل کشور است، اما نوع سفر از طریق پست قابل تشخیص نیست و به همین علت است که تحت این نام عنوان شده اند. دسته نامعین، تنها پنج درصد از محتوای پست های مرتبط با سفر داخلی را به خود اختصاص داده است.

انواع سفرهای داخلی براساس محبوبیت

با بررسی محبوبیت هر کدام از انواع سفر در کنار حجم محتوا سعی به این است تصویر واضح تری از صنعت گردشگری و تمایل کاربران شبکه های اجتماعی معین شود، براساس این نمودار، هر یک از انواع سفرهای طبیعت گردی، نامعین، سیاحتی، روستا و بوم گردی و زیارتی و به ترتیب شصت و نه، پانزده، هشت، هفت و یک درصد از پست های مربوط به سفرهای داخلی را به خود اختصاص داده اند.

نکته قابل توجه در مقایسه این نمودار با نمودار پیشین، (حجم محتوا با محبوبیت) افزایش محبوبیت سفرهای سیاحتی در مقایسه با حجم انتشار آن است، بطوریکه در نمودار حجم انتشار سفر سیاحتی یازده درصد و در نمودار محبوبیت پانزده درصد از محتوای پست ها را به خود اختصاص داده است. این بدین معنی است سفرهای سیاحتی، بیش از آنچه در پست های اینستاگرام نشر داده می شوند می توانند مورد توجه مردم قرار بگیرند.

بطور کلی با توجه به نزدیک بودن درصد انواع سفرهای داخلی در نمودارهای محبوبیت و حجم انتشار، به نظر می رسد که در مجموع اندازه انتشار انواع سفرهای داخلی تقریباً متناسب با محبوبیت آنها در میان کاربران است.

انواع سفرهای خارجی براساس حجم انتشار محتوا

این نمودار، نمایانگر نسبت انواع سفرهای خارجی در پست های منتشر شده مرتبط با سفر و گردشگری در میان کاربران ایرانی است. لازم به ذکر است که نمودار زیر براساس اندازه انتشار پست ها در بستر اینستاگرام تهیه شده است، نه تعداد لایکی که هر یک انواع سفرها دریافت کرده اند.

همانگونه که در نمودار فوق نشان داده شده است، اغلب پست هایی که با محتوای سفر خارجی در میان کاربران ایرانی در اینستاگرام منتشر شده اند، از نوع سفر سیاحتی بوده اند. همانطور که توضیح داده شد، سفرهای سیاحتی سفرهایی هستند که به مقصد منطقه ها شهری مانند شهرهای بزرگ کشور مقصد انجام شده اند و در آن گردشگران به بازدید از جاذبه های شهری مانند آثار تاریخی، مال ها و … پرداخته اند. انتشار سی و نه درصدی این نوع از سفر نشان از این دارد که کاربران بیش از سایر انواع سفر به آن پرداخته اند.

پس از سفر سیاحتی، سفرهای مهاجرتی با اختصاص دادن بیست و شش درصد از محتواهای منتشر شده به خود، در رتبه دوم انواع سفرهای خارجی قرار دارند. مقصود از سفر مهاجرتی، سفری است که در آن فرد به قصد تغییر وطن و اقامت دائمی در یک کشور دیگر به آنجا سفر می کند.

پس از سفر مهاجرتی، سفرهای طبیعت گردی با سهم بیست و یک درصدی از محتواهای منتشر شده، سومین نوع از انواع سفرهای خارجی هستند.

در نهایت سفرهای زیارتی با سه درصد و سفرهای تحصیلی با دو درصد، کمترین محتوا در پستهای مرتبط با گردشگری خارجی را در میان کاربران اینستاگرام داشته اند.

سفرهای تحصیلی به این معنا هستند که فرد برای تحصیل در کشوری دیگر، به آن کشور سفر می کند و قصد دارد بعد از اتمام تحصیلش به وطن بازشود. این سفرها دو درصد از سفرهای خارجی را تشکیل داده اند.

موارد نامعین با نه درصد از محتواهای منتشر شده، بعد از سفرهای طبیعت گردی قرار دارند که در آنها قابل تشخیص نبوده که سفر به چه مقصودی انجام شده و فقط خارجی بودن آنها معین است.

نکته جالب توجه در این موارد، فقدان مورد سفرهای روستایی و بومگردی در انواع سفرهای خارجی است که در سفرهای داخلی یکی از محبوب ترین انواع سفر شناخته می شود. این امر نشان دهنده این است که کاربران اینستاگرام چندان توجهی به این نوع سفر در خارج از کشور نداشته و تمرکز خود را صرف دیگر انواع سفر می کنند.

انواع سفرهای خارجی براساس محبوبیت

نمودار زیر نسبت انواع سفرهای خارجی در پست های منتشر شده مرتبط با گردشگری را در اینستاگرام نشان می دهد و براساس تعداد لایک (نه تعداد پست) هر یک از موضوعات تنظیم شده است.

همانگونه که معین است، بیشترین نسبت دریافت لایک در گردشگری خارجی مربوط به پست های سیاحتی است که حدود پنجاه و دو درصد لایک ها را شامل می شود. درحالیکه سفر سیاحتی خارجی طبق نمودار حجم انتشار، سی و نه درصد پست های منتشر شده را به خود اختصاص داده بود. در نتیجه پستهای سیاحتی در سفر خارجی بیشتر از آنچه در بستر اینستاگرام منتشر می شوند محبوب هستند و این ظرفیت را دارند که بیشتر به آنها پرداخته شود.

برخلاف پست های سیاحتی، درصد پست های با محتوای مهاجرتی در نمودار محبوبیت نسبت به نمودار حجم انتشار شدیدا کاهش یافته که این خود نمایانگر عدم علاقه مخاطبان به این نوع پست هاست. علیرغم اینکه پست های مهاجرتی در نمودار حجم انتشار بیست و شش درصد محتوا را به خود اختصاص داده اند، تنها دارای دو درصد از لایک ها می باشند و این نشان از اقبال کم مخاطبان به آنها دارد. بطور کلی نیز با این نوع پست ها، نامحبوب ترین پست ها در میان انواع گردشگری خارجی در میان کاربران اینستاگرام هستند.

پست های مرتبط با محتوای طبیعت گردی نیز بیش از آنچه انتشار یافته اند، مورد پسند مخاطبان واقع شده اند، درحالیکه در نمودار حجم انتشار بیست و یک درصد از محتوای انتشار یافته را در اختیار دارند، در نمودار محبوبیت سی درصد از لایک ها متعلق به سفرهای گردشگری خارجی هستند و این حاکی از آن است که با توجه به محبوبیت بالای این نوع محتوا، بیش از پیش میتوان به سفر طبیعت گردی پرداخت و توجه مخاطبان را جلب کرد.

درحالیکه در نمودار حجم انتشار سه درصد از پست ها با محتوای زیارتی منتشر شده است، اما در نمودار محبوبیت چهارده درصد لایک ها به این نوع پست ها تعلق دارد و بیانگر محبوبیت این دسته از پست هاست.

موارد نامعین و سفرهای تحصیلی نیز هر کدام یک درصد از لایک های سفر خارجی را به خود اختصاص داده اند که به علت ناچیز بودن آنها نمیتوان تحلیل چندان دقیقی از اندازه تغییر درصد آنها در نمودارهای حجم انتشار و محبوبیت داشت.

در نهایت این نمودار اینگونه جمع بندی می شود که پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت و پست هایی با محتوای مهاجرتی کمترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دربرگرفته است. سفرهای سیاحتی و طبیعت گردی نیز بطور خوبی مورد اقبال کاربران هستند و میتوان بیشتر به این دو نوع سفر پرداخت.

آنچه معین است این است که در ذائقه کاربران اینستاگرام یکی از اساسی ترین موضوعات در سفرهای داخلی طبیعت و طبیعت گردی است و در سفرهای خارجی سیاحت و شهرگردی است.

منبع: همگردی
انتشار: 20 تیر 1401 بروزرسانی: 20 تیر 1401 گردآورنده: khazarkooh.ir شناسه مطلب: 1635

به "پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پست هایی با محتوای زیارتی بیشترین محبوبیت را در بین کاربران ایرانی اینستاگرام در سفرهای خارجی دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید